Wat is christelijke meditatie?

Geplaatst op

Meditatie komt voor in meerdere religies. En er is ook niet-christelijke meditatie. Ze hebben natuurlijk het nodige gemeen: het streven naar verinnerlijking en verstilling door middel van lichamelijke en mentale vormen van ontspanning en concentratie. Ook christelijke meditatie heeft deze kenmerken. Maar daarnaast heeft christelijke meditatie ook eigensoortige kenmerken. Het belangrijkste is wel, dat christelijke meditatie een reactie is op Gods liefdevolle aanwezigheid die door Jezus Christus is gerepresenteerd en door de Geest in ons diepste innerlijk wonen wil. Christelijke meditatie is daarom meer dan ontspanning, meer dan verstilling en meer dan verinnerlijking. Het is een diepgaande relatie met de goddelijke Liefde aangaan.

De inspanning die je verricht in de meditatie is ook meer een vorm van opengaan voor, ontvankelijk worden voor, van overgave aan een liefdevolle Wijsheid die jou allang zoekt. In concreto betekent dit dat christelijke meditatie vooral is een oefening in luisteren naar het Woord van God. Op een verstilde en ontvankelijke manier de Bijbel lezen en overdenken als een boodschap gericht aan jou in het hier en nu. En daarop biddend antwoorden. En van daaruit ook weer verstillen om je geest te laten doordrenken met Gods nabijheid. Je kunt daarbij ook zeker wijsheid uit niet-christelijke bronnen gebruiken, als je ze kunt verenigen met de bovengenoemde kenmerken van christelijke meditatie.